ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

26 நவம்பர், 2008

.வீரப்பன் மனைவி கைது

NkR]d LPjRp ÅWlTu Uû]® ØjÕXhѪûV LoSôPL úTôÄNôo úStß Ss°WÜ §¼ùW] ûLÕ ùNnÕ UôúRvYWu UûXdÏ AûZjÕf ùNpXlThPRôL á\lTÓ¡\Õ.

ØjÕùXhѪÙPu ÅWlT²u áhPô°Ls CWiÓm úTÚm ûLÕ ùNnVlThÓs[]o. CkR ûLÕ Tt± Esðo LôYp ¨ûXVj§p LoSôPL úTôÄNôo GkR ®R RLYûXÙm ùR¬®dL®pûX Guß á\lTÓ¡\Õ.

Cuß AYoLû[ ûUão ¿§Uu\j§p B_oTÓjR CÚlTRôLÜm Ae¡ÚkÕ YÚm RLYpLs ùR¬®d¡u\]. ÅWlTu C\kÕ 4 BiÓLs L¯jÕ §¼ùW] CkR ûLÕ SPY¥dûL úUtùLôs[lThÓs[Rôp AlTϧ«p TWTWl× HtThÓs[Õ.

லேபிள்கள்: , , ,

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக

இதற்கு குழுசேருக கருத்துரைகளை இடு [Atom]

இந்த இடுகையின் இணைப்புகள்:

இணைப்பை உருவாக்குக

<< முகப்பு