ஏன்?எதற்க்கு?எப்படி?

எதையும் கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளாதே..?

3 ஆகஸ்ட், 2011

கவிதை.....


என்னே ஒரு பாசம்...
எப்போதும்
உன் நெஞ்சில்
தலை சாய்ட்தால்
இந்த உலகமே
மறந்து போகும்...

லேபிள்கள்: